top of page

Асоціація стоматологів України оголошує конкурс на кращий клінічний випадок у 2015 році


Якщо у Вашій практиці трапився клінічний випадок, який запам’ятався складністю та оригінальністю клінічної ситуації, потребою у неординарному підході щодо діагностики та лікування, пропонуємо Вам підготувати наступні матеріали і взяти участь у Конкурсі Асоціації стоматологів України на кращий клінічний випадок у 2015 році.

Для участі у конкурсі пропонуємо надати до журі конкурсу такі матеріали:

  • Детальний опис стоматологічного статусу пацієнта та результатів обстеження, обгрунтування первинного та остаточного діагнозу (документально засвідчені).

  • План лікування хворого з обґрунтуванням доцільності застосування певних методів.

  • Результати динамічного спостереження (документально засвідчені).

Оцінка клінічного випадку буде здійснюватись за наступними критеріями:

  • Складність клінічної ситуації

  • Якість та достатність представлених матеріалів

  • Правильність встановлення первинного та остаточного діагнозу

  • Адекватність плану лікування, оригінальність лікувальної тактики

  • Майстерність виконання плану лікування

  • Ефективність лікування

Кожен клінічний випадок буде оцінений окремо кожним з членів журі за п’ятибальною системою, з урахуванням суми отриманих балів за кожен з критеріїв. Клінічні випадки будуть розміщені на сайті АСУ для їх оцінки члена АСУ.

Найкращі клінічні випадки будуть доповідатись на наукових та науково-практичних заходах, що організовує Учбовий центр АСУ імені М.Ф. Данилевського та опубліковані у фахових виданнях.

З повагою.

Президент АСУ Мирон Угрин

Директор Учбового центру

АСУ імені М.Ф. Данилевського Наталія Савичук

Останні публікації
Архів
Ми в соцмережах
  • Facebook Basic Square
bottom of page