top of page

14 лютого 2015 року в м.Києві відбувся Круглий стіл на тему: «Стоматологічна освіта очима студентів


14 лютого 2015 року в м.Києві відбувся Круглий стіл на тему:

«Стоматологічна освіта очима студентів та лікарів-інтернів в світлі реформ охорони здоров’я в Україні»

Зустріч, на яку було запрошено представників Міністерства охорони здоров’я України, Верховної Ради України, викладачів провідних вищих медичних навчальних закладів та членів Асоціації студентів стоматологів, було проведено на базі НМУ ім. О.О. Богомольця. Даний захід відвідали студенти та інтерни-стоматологи з Київського медичного університету української Асоціації народної медицини, Харківського національного медичного університету, Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, Івано-Франківського національного медичного університету, ДВНЗ «УжНУ», Буковинського державного медичного університету, Української медичної стоматологічної академії, Тернопiльського державного медичного університету iменi I.Я. Горбачевського, ІС НМАПО імені П.Л. Шупика, ЛНМУ ім. Д.Галицького, Львівського медичного інституту, Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. На жаль, одна третя запрошених осіб професорсько-викладаького складу не з’вилася на Круглий стіл, проте захід зібрав більше 50 чоловік. Під час засідання було заслухано кілька фіксованих доповідей, які були підготовлені студентами та лікарями-інтернами в результаті проведення аналізу додипломної та післядипломної стоматологічної освіти, що був побудований на основі анкетування та детального вивчення основних складових діючої системи освіти. Не менш цікавою частиною круглого столу стало обговорення результатів дослідження, яке переросло в активну дискусію між сутдентами, інтернами та професорсько-викладацьким складом. Кожен мав змогу висловити свою думку та поставити один одному будь-яке питання, що стосувалося стоматологічної освіти. По завершенню Круглого столу був оголошений проект резолюції, який полягає в наступному:

РЕЗОЛЮЦІЯ

Затверджена на засіданні Круглого столу на тему: «Стоматологічна освіта очима студентів та лікарів-інтернів в світлі реформ охорони здоров’я в Україні» 14 лютого 2015р.

Представники Міністерства охорони здоров’я;

Представники ВНЗ України;

Президент та представники Асоціації стоматологів України;

Голова та представники Асоціації студентів стоматологів в Україні;

Представники студентів стоматологічних факультетів медичних ВНЗ України, ;

  • з посиланням на заяви представників студентства, проведене опитування та повний глибокий аналіз системи освіти в стоматології в Україні,

  • підтверджуючи своє спільне прагнення всіх присутніх оптимізувати та модернізувати галузь для підвищення якості надання освіти,

  • підкреслюючи розбіжності та градієнт ефективності аналогічних ВНЗ інших країн, що вказує на пріоритетність клінічної складової стоматологічного навчання, розуміючи запоруку високої ефективності випускника в цих країнах,

  • усвідомлюючи необхідність реформ в освіті, медицині та конкретно стоматологічній галузі, обумовлену неактуальністю деяких навчальних програм та підходу до викладання в цілому,

  • прагнучи уніфікувати та звести до спільних стандартів систему стоматологічної освіти із загальноприйнятими світовими парадигмами, усунути всі невідповідності, що надасть можливість вітчизняним спеціалістам на конкурентній основі надавати освітні послуги, а студентам та курсантам – здобувати,

  • признаючи важливий вклад викладачів до- та післядипломної освіти, з метою оптимізації методології викладання та облегшення педагогічного навантаження,

  • враховуючи особливості стоматологічної галузі,

ВИРІШИЛИ :

1. Провести консультації з відповідальними представниками профільних Міністерств.

2. Рекомендувати Міністерству освіти та науки модернізувати та оптимізувати типові навчальні програми по стоматології, виключити загальні предмети та перерозподілити педагогічне навантаження.

3. Створити комісію по реформуванню галузі медичної освіти, зокрема стоматологічної, до складу якої повинні ввійти відповідальні представники Міністерства освіти та науки та Міністерства охорони здоров’я, представники медичних та стоматологічних ВНЗ з професорсько-викладацького складу, представники студентів та профільних Асоціацій.

4. Рекомендувати ВНЗ, в яких є спеціалність «стоматологія» збільшити кількість клінічних годин під час навчання для виконання необхідного переліку практичних маніпуляцій та робіт.

5. Рекомендувати переглянути положення про інтернатуру.

6. Рекомендувати оптимізувати порядок проходження спеціалізації, циклів тематичного удосконалення, а також ліквідувати ієрархію категорій та проходження атестацій.

7. Рекомендувати диверсифікувати можливість здобуття відповідних балів за набуття знань, що надасть можливість узаконити курси та конференції, що є одним з основних джерел знань, та визнати клінічних лекторів, в тому числі закордонних. Для цього рекомендувати запровадити єдину систему балів та кредитів.

8. Провести аналогічні круглі столи в кожному ВНЗ за участі викладачів та студентів, та налагодити зв'язок з комісією по реформуванню для внесення пропозицій та зауважень.

Просимо долучатися усіх бажаючих та подавати свої ідеї щодо проекту резолюції.

Контактний тел: 0635808883 Кушнір Богдан

Останні публікації
Архів
Ми в соцмережах
  • Facebook Basic Square
bottom of page