top of page

Програма науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інноваційні технології в сучасній стом

ПРОГРАМА Науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інноваційні технології в сучасній стоматології»

20 березня 2015 року

В рамках IV Івано-Франківського стоматологічного форуму АСУ Івано-Франківський національний

медичний університет, аудиторія№7, вул. Мазепи, 114

ВИСТАВКА МЕДВІН-СТОМАТОЛОГІЯ,

Івано-Франківський національний медичний університет, кафедра

фізичного виховання та здоров’я, вул. Целевича, 34

19 березня День 1

12.00 Офіційне відкриття виставки

Івано-Франківський національний медичний університет, вул. Целевича, 34.

20 березня День 2

Зал засідань Вченої Ради ІФНМУ, вул. Галицька, 2 (2 поверх)

15.00 - 17 .00 Засідання Координаційної Ради МОЗ України з питань стоматології таі Правління Асоціації стоматологів України.

Головуючі: проф. Павленко О.В., проф. Рожко М.М., доц. Угрин М.М., проф. Ожоган З.Р.

20 березня День 2

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

«Інноваційні технології в сучасній стоматології»

Івано-Франківський національний медичний університет, вул. Мазепи, 114, ауд.№7

09.00 – Реєстрація учасників

10.00 – Відкриття конференції.

Модератори:

проф. Ожоган З.Р., проф. Герелюк В.І.,проф. Мельничук Г.М., проф. Пюрик В.П.,доц. Кирилюк М.І., доц. Обідняк В.З, доц. Кукурудз Н.І., доц. Попович З.Б., доц. Шовкова Н.І., доц. Проць Г.Б.

10.00–10.20 Сучасний стан розвитку інаукові досягнення Івано-Франківського національного медичного університету

Рожко М.М. - ректор Івано-Франківського національного медичного університету, зав. Кафедри стоматології, д.мед.н., профессор

10.20–10.40 Сучасний стан інапр ями реформування стоматологічної допомоги в Україні. Обговорення проекту Закону України «Про заклади охорони здоров'я та медичне обслуговування».

Павленко О.В. - головний стоматолог МОЗ України, директор Інституту стоматології НМАПО ім. П.Л. Шупика, д.мед.н., професор

10.40–11 .00 Роль Асоціації Стоматологів України на етапіреф ормування охорони здоров'я.

Угрин М.М. - Президент Асоціації стоматологів України, к.мед.н., доцент

11.00–11.30 Всесвітня федерація стоматологів: основнінапр ямки превенції прогресування стоматологічних хвороб.

Мазур І.П. - професор кафедри стоматології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, д.мед.н.

11.30–12.00 Про основніпо ложення «Програми стоматологічного здоров'я населення України до 2020 року»

Угрин М.М. - Президент Асоціації стоматологів України, к.мед.н., доцент

Павленко О.В. - головний стоматолог МОЗ України,директор Інституту стоматології НМАПО імені П .Л. Шупика, д.мед.н., професор

Савичук Н.О. - головний дитячий стоматолог МОЗ України, зав. кафедри стоматології дитячого віку НМАПО імені П. Л. Шупика, д.мед.н., професор

12.00–12.15 Історія та сьогодення кафедри дитячої стоматології ІФНМУ(з нагоди 30-річчя кафедри дитячої стоматології ІФНМУ)

Мельничук Г.М. - зав. кафедри дитячої стоматології ІФНМУ, д.мед.н., професор

12.15–12.50 Проблема карієсу зубів і захворювань тканин пародонта: шляхи вирішення на сьогодні

Хоменко Л.О. - зав. кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань НМУ ім. О.О. Богомольця, д.мед.н., професор

Остапко О.І. - професор кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань НМУ ім. О.О. Богомольця, д.мед.н.

Біденко Н.В. - професор кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань НМУ ім. О.О. Богомольця, д.мед.н.

Голубєва І.М. - доцент кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань НМУ ім. О.О. Богомольця, к.мед.н.

12.50–13.30 Стоматологічні хвороби у населен України: шляхи реалізації програм профілактики.

Дєньга О.В. - зав. відділом епідеміології та профілактики стоматологічних хвороб, дитячої стоматології та ортодонтії ДУ «ІС НАМН України», зав. каф. стоматології дитячого віку ОНМедУ, д.мед.н., професор.

13.30–14.00 ПЕРЕРВА

14.00–14.45 Етіологія, патогенез і метод ортопедичної реабілітації хворих з патологічним стиранням твердих тканин зубів

Біда В.І. - зав. кафедри ортопедичної стоматологі Національної медичної академії післядипломно освіти ім. П.Л. Шупика, д.мед.н., професор

14.45–15.45 Інноваційна технологія «Гіомерів» з ефектом антикаріозної дії

Юндт С. - лікар-консультант, представник фірми “Shofu” (Японія) в Східній Європі

15.45–16.30 Клінічні аспекти естетики і гармонії в 3D моделюванніор топедичних конструкцій

Філіппенкова Л. О. - аспірант кафедри стоматології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика

Павленко М.О. - доцент кафедри стоматології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, к.мед.н.

Ступницька О.М. - доцент кафедри стоматології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, к.мед.н.

16.30–16.45 Вміст імуноглобулінів у ротовій рідині дітей, хворих на хронічний катаральний гінгівіт, які проживають на екологічно забруднених територіях.

Безвушко Е.В. - зав. кафедри стоматології дитячого віку Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, д.мед.н., профессор

Малко Н.В. - асистент кафедри стоматології дитячого віку Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

16.45–17.00 Методи тимчасової обтурації кореневих каналів постійних зубів у дітей

Костюк І.Р. - доцент кафедри дитячої стоматології ІФНМУ, к.мед.н.

17 .00–17 .15 Алгоритм хірургічної підготовки щелепних кісток і м’яких тканин до протезування

Пюрик В.П. - зав. кафедри хірургічної стоматології ІФНМУ, д.мед.н., професор

Проць Г.Б. - доцент кафедри хірургічної стоматології ІФНМУ, к.мед.н.

17.15–17.30 Аспекти сучасної діагностики і ортопедичного лікування поєднаної патології зубо-щелепної системи

Ожоган З.Р. - зав. кафедри ортопедичної стоматології ІФНМУ, Президент Асоціації стоматологів Івано-Франківщини, д.мед.н., професор

Обідняк В.З. - доцент кафедри ортопедичної стоматології ІФНМУ.

Радько В.І. - доцент кафедри ортопедичної стоматології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, к.мед.н.

Стендові доповіді

1. Сучасні методи діагностики і лікування хворих з великими дефектами зубних рядів і функціо- нальними порушеннями СНЩС

Дмитренко І.А. - доцент кафедри ортопедичної стоматології ІФНМУ

2. Удосконаленіме тоди реставрацій твердих тканин бічних зубів

Ожоган І.А. - доцент кафедри терапевтичної стоматології ІФНМУ

3. Сучасніме тоди діагностики іор топедичного лікування пацієнтів запропонованими штифтовими конструкціями.

Виклюк І.В. - асистент кафедри ортопедичної стоматології ІФНМУ

4. Методи ортопедичного лікування хворих з зубощелепними деформаціями

Біла О.В. - доцент кафедри стоматології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика

5. Сучасні методи комплексної діагностики і лікування дітей з ортодонтичною і ЛОР патологією.

Воляк Ю.М. - асистент кафедри ортопедичної стоматології ІФНМУ

6. Методи оцінки якості лікування сучасними незнімними конструкціями зубних протезів

Клим'юкЮ.В. - асистент кафедри ортопедичної стоматології ІФНМУ

7. Особливостівиг отовлення незнімних зубних протезів на основі оксиду циркону

Яковин О.М. - асистент кафедри ортопедичної стоматології ІФНМУ

8. Особливості сучасних методів діагностики пацієнтів з дефектами зубних рядів

Ковалюк А.В. - асистент кафедри ортопедичної стоматології ІФНМУ

9. Конструкції безпосередніх естетичних протезів при захворюваннях пародонту

Кушлик А.П. - лікар-стоматолог центру стоматології ІФНМУ

10. Методи діагностики і особливості лікування пацієнтів з патологічною утертістю твердих тканин зубів, зубощелепними деформаціями і захворюваннями пародонту

Петришин С.В. - асистент кафедри ортопедичної стоматології ІФНМУ

11. Сучасніме тоди вивчення властивостей нових естетичних матеріалів, які застосовуються для виготовлення незнімних протезів

Бібен А.В. - асистент кафедри ортопедичної стоматології ІФНМУ

12. Удосконаленіме тоди виготовлення незнімних протезів з диоксиду циркону в пацієнтів з дефектами твердих тканин зубів

Ананевич О.В. - асистент кафедри ортопедичної стоматології ІФНМУ

13. Сучасніаспекти шинування зубів в комплексному лікуванні захворювань тканин пародонта

Сидоренко Т.І. - асистент кафедри стоматології НМУ ім. О.О. Богомольця

Біда О.В. - лікар- інтерн кафедри стоматології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика

14. Удосконалення методів патологічного стирання твердих тканин зубів із застосуванням композиційних матеріалів

Струк В.І. - зав. кафедри терапевтичної стоматології БДМУ, доцент

Останні публікації
Архів
Ми в соцмережах
  • Facebook Basic Square
bottom of page