top of page

Слухання в Комітеті Верховної Ради України з питань охорони здоров’я на тему: «Запровадження лікарсь

1 липня 2015 року в м. Київ відбулися слухання за участі представників іноземних держав.

Під час слухань було обговорено питання запровадження в Україні державно-

суспільної моделі регулювання медичної діяльності, що спирається на інститут професійного

самоврядування лікарів та аналіз відповідного міжнародного досвіду в цій сфері.

Як наголошувалося під час слухань, головним завданням професійного

самоврядування лікарів є формування такої моделі правовідносин, за якої кожен лікар несе

персональну відповідальність за належне виконання своїх обов’язків перед професійним

самоврядуванням лікарів, яке, у свою чергу, є відповідальним за діяльність кожного лікаря

перед пацієнтами та державою. Такі національні саморегульовані організації лікарів на

сьогодні функціонують у переважній більшості країн світу та об’єднуються у складі

Всесвітньої Медичної Асоціації (ВМА), що веде свою історію з 1947 року. Вищим

представницьким органом ВМА є Всесвітня Медична Асамблея.

Учасники слухань зазначили, що, на жаль, в Україні медики й досі не долучені до

процесу прийняття рішень, пов’язаних з регулюванням медичної діяльності, та фактично не є

активними суб'єктами політики у сфері охорони здоров’я, тому запровадження такого

суспільного інституту, як лікарське самоврядування, є конче необхідним для нашої держави.

Крім того, запровадження в Україні лікарського самоврядування відповідає вимогам Асоціації

Україна – ЄС і є зобов’язанням, яке взяли на себе учасники коаліції. Це відповідає основам

децентралізації і разом із розвитком територіального самоврядування сприятиме розбудові

ефективної, заснованої на принципах і цінностях розвиненого громадянського суспільства,

системи взаємовідносин медиків з владою та суспільством..

Учасники слухань погодилися з тим, що якнайшвидше впровадження в Україні

професійного лікарського самоврядування сприятиме підвищенню ефективності управління

вітчизняною медичною галуззю в цілому, поліпшенню захисту прав та законних інтересів як

лікарів, так і споживачів медичних послуг, тобто пацієнтів. На думку промовців, для

запровадження повноцінного професійного саморегулювання у сфері медичної

діяльності доцільним є розробка та прийняття відповідного спеціального закону України.

Учасники слухань ухвалили попередній проект рекомендацій, в якому запропонували

Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я створити робочу групу в складі

народних депутатів, науковців та представників медичної громадськості України для

розробки проектів відповідних законодавчих ініціатив, спрямованих на запровадження в

Україні національної моделі професійного лікарського самоврядування з урахуванням

кращого зарубіжного досвіду, особливостей національного законодавства та існуючої моделі

державного управління галуззю охорони здоров’я в Україні.

На слуханнях, крім представників медичних товариств України, виступили

також Генеральний Секретар Світового Лікарського Товариства доктор Отмар Клойбер,

Президент Південно-Східного Європейського Лікарського Форуму, доктор Андрій Кехайов, а

також представники Лікарського Товариства Польщі, які висвітлили основні принципи

діяльності професійного самоврядування лікарів у світі та окремих країнах Західної Європи,

де лікарське самоврядування на практиці вирішує такі важливі задачі, як: дотримання вимог

єдиного етичного кодексу лікаря та контроль належного виконання лікарями їх професійних

обов’язків; надання та позбавлення права на здійснення медичної діяльності; участь в

організації підготовки та підвищенні кваліфікації лікарів; здійснення контролю за

обґрунтованим і раціональним використанням лікарських засобів та медичних втручань;

організація різних видів взаємодопомоги та взаємної підтримки всередині професійного

лікарського середовища тощо.

У слуханнях взяли участь народні депутати України, представники Адміністрації

Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я України,

інших заінтересованих міністерств і відомств, Національної академії медичних наук України,

національних та міжнародних медичних товариств, медичної профспілки, громадських

організацій та ЗМІ.

Президент Асоціації стоматологів України Угрин Мирон Миронович виступив з темою

“Лікарське самоврядування в стоматології“

http://rada.gov.ua/fsview/112711.html

Останні публікації
Архів
Ми в соцмережах
  • Facebook Basic Square
bottom of page