Слухання в Комітеті Верховної Ради України з питань охорони здоров’я на тему: «Запровадження лікарсь

1 липня 2015 року в м. Київ відбулися слухання за участі представників іноземних держав.

Під час слухань було обговорено питання запровадження в Україні державно-

суспільної моделі регулювання медичної діяльності, що спирається на інститут професійного

самоврядування лікарів та аналіз відповідного міжнародного досвіду в цій сфері.

Як наголошувалося під час слухань, головним завданням професійного

самоврядування лікарів є формування такої моделі правовідносин, за якої кожен лікар несе

персональну відповідальність за належне виконання своїх обов’язків перед професійним

самоврядуванням лікарів, яке, у свою чергу, є відповідальним за діяльність кожного лікаря

перед пацієнтами та державою. Такі національні саморегульовані організації лікарів на

сьогодні функціонують у переважній більшості країн світу та об’єднуються у складі