top of page

Вимоги до оформлення тез доповідей для публікації в матеріалах 3 Національного Українського Стоматол


3 Національний український стоматологічний конгрес

ВАЖЛИВО!!!! ТЕРМІН ПОДАЧІ ТЕЗ ДО 15.10.2015

матеріали просимо надсилати на електронну скриньку АСУ - info.udenta@gmail.com

Вимоги до оформлення тез доповідей:

1. Матеріали надаються в електронному вигляді у форматі Microsoft Word (doc).

2. Структура тез повинна містити постановку проблеми, мету, обгрунтування

отриманих результатів та висновки.

3. Матеріали надаються українською/російською мовами для громадян України

або англійською мовою для іноземних громадян.

4. Текст тез доповідей не повинен перевищувати 2000 знаків з пробілами.

5. Структура оформлення тез доповідей:

- назва роботи великими

- прізвище та ініціали автора/авторів, науковий ступінь, вчене звання

- повна назва установи, закладу, організації, кафедри, на якій виконано

роботу), місто, країна

- мета дослідження, матеріали і методи, результати та їх

обговорення, висновки.

6. Текст тез не повинен містити рисунків, формул та посилань на літературу.

7. Усі скорочення (за винятком загальноприйнятих одиниць виміру) можуть бути

використані лише після згадування повного терміну (напр., Міністерство охорони

здоров’я України, далі – МОЗ України.

8. Параметри форматування:

- редактор Microsoft Word

- шрифт Times New Roman (кегль 12 пт), міжрядковий інтервал одинарний

- назва файлу повинна містити прізвище автора англійською мовою (напр.,

Petrenko.doc).

Зразок

ВИЗНАЧЕННЯ МЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК І ОЦІНКА НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ЗУБНОГО РЯДУ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМПЛЕКСУ MIMICS-ANSYS.

Чуйко А.М.1 к.техн. н., Угрин М.М.2 к. мед. н., доц., Уварова Л.В.3 к.мед.н.

1Український аналітично-дослідницький центр галузі медицини М. Угрина «MARC-UA», Львів, Україна

2Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького

3Багатопрофільна стоматологічна клініка Уральського державного медичного

університету, Єкатеринбург, Росія

Мета. Текст

Матеріали і методи. Текст

Результати та обговорення. Текст

Висновки. Текст

Останні публікації
Архів
Ми в соцмережах
  • Facebook Basic Square
bottom of page