Р Е З О Л Ю Ц І Я 4 Національного українського стоматологічного конгресу, м. Київ, 20 - 21 жовтня 2

Медична стоматологічна допомога – один з наймасовіших видів медичної допомоги. В Україні функціонує потужна мережа медичних стоматологічних закладів, в комунальних та державних медичних закладах працює 18 857 лікарів стоматологічного профілю всіх спеціальностей, в приватних – 6 668, показник забезпеченості лікарями стоматологічного профілю сягає 5,6 на 10 тис. населення, тобто наближається до європейських рівнів.

За останні 25 років стоматологічна допомога досягла значного прогресу в запровадженні ринкових засад, а також новітніх технологій діагностики та лікування стоматологічних захворювань, зубного протезування. Водночас, значно ослабла увага до розвитку масової доступної стоматології, суттєво зменшилась профілактична складова, особливо серед дитячого населення. Як наслідок, стоматологічна захворюваність в Україні є однією з найвищих в Європі. Показово, що серед мобілізованих до АТО та призовників потреба в санації ротової порожнини сягає понад 95%, розповсюдженість карієсу у дітей сягає80%, що в декілька разів гірше, ніж в європейських країнах.

У більшості європейських країн 80-85% лікарів стоматологічного профілю складають лікарі-стоматологи загальної практики, розробляються та працюють державні програми по профілактиці стоматологічних захворювань, в першу чергу, серед дітей.

Відповідно до чинного українського законодавства, діяльність усіх лікарів стоматологічного профілю віднесена до вторинного рівня медичної допомоги, хоча більшість з них працюють на первинному рівні і мають надавати первинну стоматологічну допомогу.

Особливо складна ситуація зі стоматологічною допомогою склалася в сільській місцевості, продовжується масова ліквідація стоматологічних кабінетів та скорочення стоматологічних посад.

Стоматологічна служба має свої особливості, відмінні від усіх інших медичних спеціальностей і, фактично, вже функціонує як окрема підгалузь охорони здоров’я, що відповідає практиці більшості європейських країн.

Потребує чіткого визначення гарантований рівень безоплатної стоматологічної допомоги.

Вкрай важлива якнайскоріша розробка та впровадження стандартів надання всіх видів стоматологічної допомоги. Потребують визначення моделі реорганізації державних та комунальних медичних закладів та їх підрозділів шляхом зміни форми господарювання на державні, комунальні, орендні підприємства з наданням їм статусу неприбуткових некомерційних та узгодження діючої нормативно-правової бази.

Життя вимагає запровадження системи гігі