top of page

Р Е З О Л Ю Ц І Я 4 Національного українського стоматологічного конгресу, м. Київ, 20 - 21 жовтня 2

Медична стоматологічна допомога – один з наймасовіших видів медичної допомоги. В Україні функціонує потужна мережа медичних стоматологічних закладів, в комунальних та державних медичних закладах працює 18 857 лікарів стоматологічного профілю всіх спеціальностей, в приватних – 6 668, показник забезпеченості лікарями стоматологічного профілю сягає 5,6 на 10 тис. населення, тобто наближається до європейських рівнів.

За останні 25 років стоматологічна допомога досягла значного прогресу в запровадженні ринкових засад, а також новітніх технологій діагностики та лікування стоматологічних захворювань, зубного протезування. Водночас, значно ослабла увага до розвитку масової доступної стоматології, суттєво зменшилась профілактична складова, особливо серед дитячого населення. Як наслідок, стоматологічна захворюваність в Україні є однією з найвищих в Європі. Показово, що серед мобілізованих до АТО та призовників потреба в санації ротової порожнини сягає понад 95%, розповсюдженість карієсу у дітей сягає80%, що в декілька разів гірше, ніж в європейських країнах.

У більшості європейських країн 80-85% лікарів стоматологічного профілю складають лікарі-стоматологи загальної практики, розробляються та працюють державні програми по профілактиці стоматологічних захворювань, в першу чергу, серед дітей.

Відповідно до чинного українського законодавства, діяльність усіх лікарів стоматологічного профілю віднесена до вторинного рівня медичної допомоги, хоча більшість з них працюють на первинному рівні і мають надавати первинну стоматологічну допомогу.

Особливо складна ситуація зі стоматологічною допомогою склалася в сільській місцевості, продовжується масова ліквідація стоматологічних кабінетів та скорочення стоматологічних посад.

Стоматологічна служба має свої особливості, відмінні від усіх інших медичних спеціальностей і, фактично, вже функціонує як окрема підгалузь охорони здоров’я, що відповідає практиці більшості європейських країн.

Потребує чіткого визначення гарантований рівень безоплатної стоматологічної допомоги.

Вкрай важлива якнайскоріша розробка та впровадження стандартів надання всіх видів стоматологічної допомоги. Потребують визначення моделі реорганізації державних та комунальних медичних закладів та їх підрозділів шляхом зміни форми господарювання на державні, комунальні, орендні підприємства з наданням їм статусу неприбуткових некомерційних та узгодження діючої нормативно-правової бази.

Життя вимагає запровадження системи гігієнічного навчання і виховання в організованих дитячих колективах та закладах, підпорядкованих МОН та МОЗ України шляхом створення спільного наказу МОН та МОЗ України.

Потребує подальшого розвитку та вдосконалення система атестації, ліцензування, акредитації, сертифікації в стоматологічній галузі, система підготовки та безперервної освіти спеціалістів вищої та середньої ланки з метою підвищення якості стоматологічної допомоги.

Стоматологічна спільнота повністю підтримує запровадження лікарського самоврядування та самоврядування в стоматології, але ми виступаємо проти відриву самоврядування в стоматології від загальнодержавного контексту запровадження лікарського самоврядування, за трьохпалатну структуру лікарського самоврядування, де однією з палат є палата стоматологів.

Учасники Конгресу

П Р О П О Н У Ю Т Ь :

 1. Підтримати директивні заяви Всесвітньої федерації стоматологів (FDI) «Безперервна освіта лікаря – стоматолога» та «Сталий розвиток у стоматології». Розробити план заходів щодо їх імплементації в стоматологічну діяльність в Україні.

 2. Запровадження первинної, вторинної та високоспеціалізованої стоматологічної допомоги в систему охорони здоров’я, як пропонується в проекті Закону України № 7065 «Про організацію медичного обслуговування населення в Україні».

 3. Призупинити ліквідаційні дії щодо комунальних стоматологічних поліклінік, допоки на державному рівні не буде розроблено та прийнято моделі реорганізації державних та комунальних медичних закладів та їх підрозділів. Реорганізацію здійснювати лише після затвердження на державному рівні постановою Кабінету Міністрів України гарантованого мінімуму безоплатної стоматологічної допомоги, що включає мінімальний рівень лікування стоматологічних захворювань при гострих процесах, мінімальний рівень лікування стоматологічних захворювань пільговим категоріям населення, певний обсяг стоматологічної допомоги дітям та профілактичні програми, в першу чергу для дитячого населення.

 4. З метою посилення профілактичної направленості роботи стоматологічної служби всіх рівнів необхідно розробити та впровадити місцеві, регіональні та зальнодержавні програми профілактики основних стоматологічних захворювань. Фінансування таких програм має проводитись за рахунок бюджетних коштів відповідного рівня.

 5. Сприяти збереженню кабінетів, які відповідають всім санітарно-епідеміологічних вимогам та організовувати нові стоматологічні кабінети в закладах освіти. Враховуючи конкретні умови роботи, передбачити доцільність реорганізації окремих стоматологічних кабінетів в кабінети стоматологічного здоров’я зі зміною їх функціонального призначення.

 6. Запровадити систему гігієнічного навчання і виховання, надання стоматологічної допомоги в організованих дитячих колективах та закладах освіти, підпорядкованих МОЗ України, МОН України та органам місцевого самоврядування шляхом видання спільного наказу МОН та МОЗ України.

 7. Законодавчо передбачити окрему субвенцію на стоматологічну допомогу у відсотках від загальної державної медичної субвенції.

 8. Розробити та запровадити методику ціноутворення в стоматології та механізм її реалізації.

 9. В рамках Асоціації стоматологів України створити підрозділ, який сприятиме наданню та розвитку стоматологічної допомоги призовникам та воїнам Збройних Сил України та інших військових формувань.

 10. Добиватися впровадження загальнодержавної програми санації порожнини рота осіб, які вступають на службу до Збройних Сил України та інших військових формувань.

 11. Підтримати звернення стоматологічної спільноти до МОЗ України щодо запровадження окремої спеціальності «Щелепно-лицева хірургія» та відповідної лікарської посади.

 12. Підтримати запровадження лікарського самоврядування та самоврядування в стоматології в загальнодержавному контексті лікарського самоврядування, з трьохпалатною структурою, де однією з палат є палата стоматологів.

Резолюція одноголосно прийнята учасниками 4 Національного українського стоматологічного конгресу 20 – 21 жовтня 2017 року.Останні публікації
Архів
Ми в соцмережах
 • Facebook Basic Square
bottom of page