Клінічна пародонтологія: upgrade your daily perio. Цикл курсів для лікарів та гігієністів.

12.03.2019

 

Лекційний курс та майстер-клас:


ЕФЕКТИВНА ПЕРІОДІАГНОСТИКА ТА
СУЧАСНІ ПРОТОКОЛИ ПЕРВИННОГО ПЕРІОЛІКУВАННЯ.


Спікери: І.Мазур, В.Габаль.
Дата проведення: 23 березня 2019р.


Частина 1.ЕФЕКТИВНА ПЕРІОДІАГНОСТИКА.

• Етіологія, патогенез хвороб тканин пародонта, поняття про біоплівку та пародонтопатогени.
• Класифікація хвороб тканин пародонта.
• Клініка, діагностика та дифдіагностика хвороб пародонта - PSR тест, пародонтальна карта, лаб-діагностика.

Частина 2. ПЕРВИННЕ ПЕРІОЛІКУВАННЯ.

• Покрокові протоколи первинного періолікування.
• Місцева медикаментозна терапія.
• Коригуюча та реконструктивна терапія періопацієнтів.
• Мультидисциплінарний підхід в періолікуванні.

Частина 3. ПЕРІОЛІКУВАННЯ.

• Інструментальне забезпечення під час проведення періолікування - все, що необхідно для роботи лікаря-пародонтолога.
• Ефективні техніки виконання SRP ручними інструментами.
• Менеджмент пародонтологічного інструментарію, методи заточки ручних інструментів.
Майстер-клас:
Відпрацювання на моделях мануальних навиків роботи ручними інструментами (скейлери, кюрети універсальні, кюрети Лангера, кюрети Грейсі).

Лекційно-практичний курс:

ПРОТОКОЛИ ПРОФЕСІЙНОЇ ГІГІЄНИ У ПЕРІОПАЦІЄНТІВ.

Спікери: І.Мазур, В.Габаль.
Дата проведення: 24 березня 2019р.


Частина 1. ЕФЕКТИВНА ПРОФЕСІЙНА ГІГІЄНА.


• Особливості проведення професійної гігієни у періопацієнтів.
• Підтримувальна пародонтальна терапія як основа довгострокового позитивного прогнозу.
• Все, що необхідно для ведення гігієнічного прийому.


Частина 2. ЕФЕКТИВНА ПРОФЕСІЙНА ГІГІЄНА.


• Особливості проведення професійної гігієни у ортодонтичних пацієнтів.
• Професійна гігієна у пацієнтів з дентальними імплантатами.
• Особливості роботи ультразвуковими скейлерами.
• Сучасний протокол роботи ручними інструментами під час гігієнічного прийому.
Майстер-клас:
Відпрацювання на моделях мануальних навиків роботи ультра-звуковими скейлерами та ручними інструментами.

Теоретично-демонстраційний курс:


ПЕРИІМПЛАНТИТИ: КЛІНІКА, ДІАГНОСТИКА ТА СУЧАСНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ.


Спікери: І.Мазур, В.Габаль.
Дата проведення: 7 квітня 2019р.


На сьогоднішній день збільшується кількість пацієнтів із дентальними імплантатами і постає питання якісного професійного та індивідуального догляду за імплантатами з метою профілак-тики запальних ускладнень з боку м’яких тканин. Даний курс освітлює сучасні методики діагно-стики, лікування та профілактики ускладнень дентальної імплантації з боку м’яких тканин (му-козитів та периімплантитів). Ви дізнаєтесь основні протоколи роботи з періопацієнтами, яким планується дентальна імплантація. Під час демонстрації будуть показані правила роботи ульт-развуковими скейлерами навколо імплантатів, критерії вибору різних типів насадок.

Лекційний курс:

Блок 1.
▪ Анатомія пеиімплантатних тканин, структур навколо імплантатів.
▪ Поняття про периімплантатні захворювання: мукозит, периімплантит.
▪ Етіологія та патогенез периімплатитів.
▪ Клінічні прояви периімплантитів: класифікація кісткових дефектів.

Блок 2.
- Захворювання пародонту та імплантація.
- Біомеханічні аспекти кісткової тканини в прогнозі успішної ім-плантації.
- Фактори ризику, прогноз та критерії успіху імплантації у хворих на генералізований пародонтит.

Блок 3.
▪ Діагностика периімплантитів: клінічна, радіологічна, мікробіологічна.
▪ Лікування периімплантитів, прогнозування лікування та критерії успіху.
▪ Сучасні методи лікування: гігієнічна та коригуюча фази.
▪ CIST протокол.
▪ Хірургічна тактика лікування периімплантитів.

Демонстрація:

Сучасні методи нехірургічного лікування.
▪ Інструментальне забезпечення під час проведення професійної гігієни на дентальних імплантатах.
▪ Методика Air-Flow - види апаратів та порошків.
▪ Особливості роботи ультразвуковими скейлерами та ручними інструментами навколо імплантатів.Форма для реєстрації учасників:

http://haa.su/D2T/

Додаткова інформація за телефоном:
(095) 400-87-16 Марія Калюжна.

 

Please reload

Вибрані публікації

VIII Міжнародний медичний форум

April 26, 2017

1/6
Please reload

Останні публікації
Please reload

Архів