top of page

Клінічна пародонтологія: upgrade your daily perio. Цикл курсів для лікарів та гігієністів.


Лекційний курс та майстер-клас:

ЕФЕКТИВНА ПЕРІОДІАГНОСТИКА ТА СУЧАСНІ ПРОТОКОЛИ ПЕРВИННОГО ПЕРІОЛІКУВАННЯ. Спікери: І.Мазур, В.Габаль. Дата проведення: 23 березня 2019р. Частина 1.ЕФЕКТИВНА ПЕРІОДІАГНОСТИКА. • Етіологія, патогенез хвороб тканин пародонта, поняття про біоплівку та пародонтопатогени. • Класифікація хвороб тканин пародонта. • Клініка, діагностика та дифдіагностика хвороб пародонта - PSR тест, пародонтальна карта, лаб-діагностика. Частина 2. ПЕРВИННЕ ПЕРІОЛІКУВАННЯ. • Покрокові протоколи первинного періолікування. • Місцева медикаментозна терапія. • Коригуюча та реконструктивна терапія періопацієнтів. • Мультидисциплінарний підхід в періолікуванні. Частина 3. ПЕРІОЛІКУВАННЯ. • Інструментальне забезпечення під час проведення періолікування - все, що необхідно для роботи лікаря-пародонтолога. • Ефективні техніки виконання SRP ручними інструментами. • Менеджмент пародонтологічного інструментарію, методи заточки ручних інструментів. Майстер-клас: Відпрацювання на моделях мануальних навиків роботи ручними інструментами (скейлери, кюрети універсальні, кюрети Лангера, кюрети Грейсі). Лекційно-практичний курс: ПРОТОКОЛИ ПРОФЕСІЙНОЇ ГІГІЄНИ У ПЕРІОПАЦІЄНТІВ. Спікери: І.Мазур, В.Габаль. Дата проведення: 24 березня 2019р. Частина 1. ЕФЕКТИВНА ПРОФЕСІЙНА ГІГІЄНА.

• Особливості проведення професійної гігієни у періопацієнтів. • Підтримувальна пародонтальна терапія як основа довгострокового позитивного прогнозу. • Все, що необхідно для ведення гігієнічного прийому.

Частина 2. ЕФЕКТИВНА ПРОФЕСІЙНА ГІГІЄНА.

• Особливості проведення професійної гігієни у ортодонтичних пацієнтів. • Професійна гігієна у пацієнтів з дентальними імплантатами. • Особливості роботи ультразвуковими скейлерами. • Сучасний протокол роботи ручними інструментами під час гігієнічного прийому. Майстер-клас: Відпрацювання на моделях мануальних навиків роботи ультра-звуковими скейлерами та ручними інструментами. Теоретично-демонстраційний курс:

ПЕРИІМПЛАНТИТИ: КЛІНІКА, ДІАГНОСТИКА ТА СУЧАСНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ.

Спікери: І.Мазур, В.Габаль. Дата проведення: 7 квітня 2019р. На сьогоднішній день збільшується кількість пацієнтів із дентальними імплантатами і постає питання якісного професійного та індивідуального догляду за імплантатами з метою профілак-тики запальних ускладнень з боку м’яких тканин. Даний курс освітлює сучасні методики діагно-стики, лікування та профілактики ускладнень дентальної імплантації з боку м’яких тканин (му-козитів та периімплантитів). Ви дізнаєтесь основні протоколи роботи з періопацієнтами, яким планується дентальна імплантація. Під час демонстрації будуть показані правила роботи ульт-развуковими скейлерами навколо імплантатів, критерії вибору різних типів насадок. Лекційний курс: Блок 1. ▪ Анатомія пеиімплантатних тканин, структур навколо імплантатів. ▪ Поняття про периімплантатні захворювання: мукозит, периімплантит. ▪ Етіологія та патогенез периімплатитів. ▪ Клінічні прояви периімплантитів: класифікація кісткових дефектів. Блок 2. - Захворювання пародонту та імплантація. - Біомеханічні аспекти кісткової тканини в прогнозі успішної ім-плантації. - Фактори ризику, прогноз та критерії успіху імплантації у хворих на генералізований пародонтит. Блок 3. ▪ Діагностика периімплантитів: клінічна, радіологічна, мікробіологічна. ▪ Лікування периімплантитів, прогнозування лікування та критерії успіху. ▪ Сучасні методи лікування: гігієнічна та коригуюча фази. ▪ CIST протокол. ▪ Хірургічна тактика лікування периімплантитів. Демонстрація: Сучасні методи нехірургічного лікування. ▪ Інструментальне забезпечення під час проведення професійної гігієни на дентальних імплантатах. ▪ Методика Air-Flow - види апаратів та порошків. ▪ Особливості роботи ультразвуковими скейлерами та ручними інструментами навколо імплантатів.

Форма для реєстрації учасників: http://haa.su/D2T/ Додаткова інформація за телефоном: (095) 400-87-16 Марія Калюжна.

Останні публікації
Архів
Ми в соцмережах
  • Facebook Basic Square
bottom of page