top of page

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ. Науково-практична конференція із міжнародною участю


Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі науково-практичної конференції із міжнародною участю

«Сучасні тенденції та перспективи розвитку стоматологічної освіти, науки та практики»

Мета конференції полягає у обговоренні проблем удосконалення освітнього процесу підготовки фахівців-стоматологів, надання стоматологічної допомоги та послуг, впровадженню сучасних технологій у навчання та стоматологічну практику, ефективної взаємодії навчальних закладів та практичної медицини, досягнень та перспектив.

Робота конференції планується у пленарному режимі. Відбудеться сателітний захід «День литовської стоматологічної науки и практики» на якому будуть представлені лекції фахівців Литовського університету наук здоров’я (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas - LSMU).

Для участі у роботі конференції необхідно до 5 квітня 2019 року надати такі матеріали: • заявку на участь у роботі конференції (див. зразок); • тези доповіді у збірник тез доповідей учасників конференції українською або англійською мовами;

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Тези доповіді подаються файлом об’ємом до 3-ох сторінок формату А4, орієнтація - книжкова, поля 2,5 см, міжрядковий інтервал 1,5, шрифт Times New Roman 14 кегль, сторінки – без нумерації. На першій сторінки тексту, в верхньому кутку ліворуч указують УДК. Із наступного рядка праворуч жирним курсивом - ініціали та фамілію; далі звичайним курсивом - науковий статус автора (д.мед.н., к.мед.н., аспірант, пошукувач), його посада та місце роботи (підрозділ, навчальний заклад, установа), місто. Кількість авторів тез – не більше трьох. Прізвище відповідального автора необхідно позначити “зірочкою”.

Із наступного рядка - назва тез друкується прописними літерами від центру без відступу. Далі через рядок подається текст звичайним шрифтом, відступ 1-го рядка абзацу – 1 см., вирівнювання – за шириною.


Тези мусять мати структуру: формулювання проблеми, головна мета доповіді, основний матеріал, обґрунтування отриманих результатів, висновки та перспективи на майбутнє. Після тексту приводиться список “Список посилань на джерела”. Тези доповідей, які не відповідатимуть вимогам, публікуватися не будуть.


Тези та заявки надсилати у електронному вигляді окремими файлами:– заявка учасника конференції (Швець І.С._заявка)– тези (Швець І.С._тези)на еmail: stom.conference.edu@gmail.com, тема листа:«Швець І.С._конференція»


Конт. тел. кафедри ортопедичної стоматології №2 +38 (057) 711-04-60,Завідувач кафедри ортопедичної стоматології №2 ХМАПО д.мед.н. Ніконов Андрій Юрійович +38 (050) 323-64-06.Адреса оргкомітету конференції: 61176, м. Харків, Салтівське шосе, 268, Харківська медична академія післядипломної освіти, кафедра ортопедичної стоматології №2. Е-mail: orto-dent2@med.edu.ua


зразокЗАЯВКА УЧАСНИКА

науково-практичної конференції із міжнародною участю

«Сучасні тенденції та перспективи розвитку стоматологічної освіти,

науки та практики» 12 квітня 2019 рокуФамілія, ім’я та по-батькові

Науковий ступень

Вчене звання

місто, країна

Заклад (повністю)

Посада

Адреса для переписки

Телефон

Е-mail

Skype

Назва доповіді

Планую (підкреслити):

 приїзд й особисту участь у роботі конференції;

 тільки публікацію тез доповіді;


Указати необхідні технічні засоби для виступу: комп’ютер, мультимедійний проектор, інше.

Останні публікації
Архів
Ми в соцмережах
  • Facebook Basic Square
bottom of page