top of page

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

Презентація науково-популярного видання «Української наукової стоматологічної школи: історичні нариси»

 

     У 2019 році стоматологічна спільнота відсвяткувала сторіччя Української наукової стоматологічної школи. За минуле сторіччя відбулось неймовірне піднесення в розвитку медичної та стоматологічної науки. Організація та зміцнення стоматологічних факультетів в медичних університетах, підготовка науково-педагогічних кадрів в галузі стоматології, тісна співпраця з науково-дослідними інститутами Національної академії наук України та Національної академії медичних наук України стимулювали розвиток фундаментальних досліджень в стоматології, розбудова мережі державних стоматологічних закладів охорони здоров’я. Стоматологічна наукова спільнота України тісно співпрацює з міжнародними медичними та стоматологічними організаціями, Всесвітньою федерацією стоматологів, профільними організаціями та асоціаціями. Вітчизняні та світові наукові знання та досягнення, наукові розробки розвиваються у співпраці та передаються практичній охороні здоров’я.

     Минає століття історії розвитку стоматології в Україні, що мало свої закономірності, періоди революційних змін, формування нових форм організації, становлення та розбудови галузі. Історичний розвиток ґрунтується на безперервності традицій, повазі до історії і пам’яті постатей, що робили цю історію. До сторічного ювілею громадською організацією видано друком науково-популярне видання присвячено століттю Української наукової стоматологічної школи. У хронологічній послідовності висвітлено етапи формування, становлення і розвитку школи, визначено події стоматологічної спільноти України. Представлено основні складові частини Української наукової стоматологічної школи – стоматологічна освіта, фундаментальні наукові дослідження, система надання стоматологічної допомоги та об’єднавча діяльність громадських професійних організацій.

      Запрошуємо стоматологічну та медичну спільноту до перегляду науково-популярного видання «Української наукової стоматологічної школи: історичні нариси» (2020) за редакцію професора Мазур І.П., професора Павленко О.В., доцента Скрипник І.Л. та групи авторів.

bottom of page