top of page

Стандартизація стоматологічної допомоги в України

        Згідно Ліцензійних умов (Постанова Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 285) при наданні медичної стоматологічної допомоги ліцензіат зобов’язаний дотримуватися стандартів медичної допомоги (медичних стандартів), уніфікованих клінічних протоколів, затверджених МОЗ України.

            З метою забезпечення єдиних, сучасних, науково обґрунтованих підходів до розробки медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги на засадах доказової медицини в Україні відбувається процес створення та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров’я України. Наказом МОЗ України  від 28.09.2012 № 751 «Про створення та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров’я України» (див. нижче) із змінами, внесеними згідно з наказами МОЗ № 1422 від 29.12.2016 та № 1752 від 26.09.2018 регламентується процес стандартизації медичної допомоги в Україні.

      Клінічна настанова - документ, що містить систематизовані положення стосовно медичної та медико-соціальної допомоги, розроблені з використанням методології доказової медицини на основі підтвердження їх надійності та доведеності, і має на меті надання допомоги лікарю і пацієнту в прийнятті раціонального рішення в різних клінічних ситуаціях.

           Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги - документ, що розробляється на основі клінічної настанови з урахуванням можливостей системи охорони здоров’я, за наявності стандарту медичної допомоги відповідно до нього; визначає процес надання медичної допомоги, обсяг та її результати при певному захворюванні та затверджується Міністерством охорони здоров’я України.

 

Клінічні настанови зі стоматології та стандарти медичної допомоги, що затверджені МОЗ України на сайті https://www.dec.gov.ua/cat_mtd/stomatologiya/

     

      Затверджені клінічні настанови та стандарти медичної допомоги, що затверджені МОЗ України мають бути впроваджені в медичну стоматологічну практику, затверджені до виконання відповідним наказом керівника ЗОЗ або медичної практики ФОП.

Медико-технологічні документи не охоплюють усі стоматологічні нозологічні захворювання та теми. Тоді для забезпечення стандартизації медичної стоматології допомоги використовують міжнародні клінічні настанови та стандарти медичної допомоги. Згідно додатку 4 «Перелік джерел клінічних настанов» до наказу МОЗ України від 28.09.2012 № 751 затверджено клінічні настанови для використання лікарями на період поки відбувається процес підготовки національних медико-технологічних документів.

28 квітня 2017 набув чинності Наказ МОЗ України № 1422 від 29 грудня 2016 р., який дозволяє українським лікарям використовувати у своїй роботі міжнародні клінічні протоколи. Використання у лікарській практиці нових клінічних протоколів - один із найважливіших шляхів впровадження доказової медицини в Україні. Доказові клінічні протоколи відіграють провідну роль в системі охорони здоров'я, оскільки несуть значні вигоди для усіх “гравців”: пацієнтів, лікарів, та держави в цілому.

     Новий клінічний протокол медичної допомоги, який затверджується шляхом вибору клінічної настанови, що підлягає застосуванню на території України, її перекладу українською мовою або викладення англійською мовою чи мовою оригіналу.

Наказом МОЗ України  від 28.09.2012 № 751 «Про створення та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров’я України»  визначено, що якщо новий клінічний протокол викладено англійською мовою, то ЗОЗ, а також фізичні особи – підприємці, що провадять господарську діяльність з медичної практики можуть його застосовувати здійснивши наступні дії:

  • обирати такий новий протокол серед затверджених МОЗ;

  • здійснити переклад тексту нового клінічного протоколу українською мовою;

  • власним наказом затвердити переклад та застосувати новий клінічний протокол у затвердженому перекладі у своїй роботі.

 

          Міністерством охорони здоров’я України обрано для застосування на території України (згідно угоди МОЗ України  з компанією фінського медично-наукового товариства Duodecim Medical Publications Ltd та спеціалізується на комплексних рішеннях в сфері доказової медицини) клінічні настанови та протоколи без процедури їх адаптації та надано український переклад 25 клінічних настанов зі стоматології (див. нижче) які можуть бути використані стоматологами в клінічній практиці. На підставі цих клінічних настанов, а також клінічних протоколів, що надають країни ЄС, США та інші країни в ЗОЗ та медичних практиках ФОП, що надають стоматологічну допомогу,  створюються та затверджуються локальні протоколи клінічні маршрути пацієнта.

         Разом із тим, згідно Ліцензійних умов (Постанова Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 285) заклад охорони здоров’я зобов’язаний згідно пункту 12  повинен мати затверджені в установленому законодавством порядку: клінічні маршрути пацієнта розроблені відповідно до клінічних протоколів та стандартів медичної допомоги (медичних стандартів), затверджених МОЗ.

 

        Додаткові медико-технологічні документи, які мають бути впроваджені в стоматологічну практику:

  1. Наказ Міністерства охорони здоров’я України 30 грудня 2015 року № 916 «Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. МЕДИКАМЕНТОЗНА АЛЕРГІЯ, ВКЛЮЧАЮЧИ АНАФІЛАКСІЮ»

  2. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23.08.2023 № 1513 «Про затвердження Стандарту медичної допомоги «Раціональне застосування антибактеріальних і антифунгальних препаратів з лікувальною та профілактичною метою» «СТАНДАРТ медичної допомоги Раціональне застосування антибактеріальних і антифунгальних препаратів з лікувальною та профілактичною метою»

         

                                                                                          НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ
                                                             з питань інфекційного
контролю в закладах охорони здоров’я

 

Нормативні документи з питань Утилізації медичних відходів

doc.jpg

Затверджені настанови та клінічні протоколи

bottom of page