top of page

Співпраця з Національною Лікарською Радою України

 

Майбутнє вітчизняної системи охорони здоров’я, подолання кризових явищ в ній, створення умов для належного виконання лікарями свого високого призначення на благо народу України потребує об’єднання лікарів усіх спеціальностей з визнанням за ними вирішального голосу в управлінні охороною здоров’я, кадровій політиці та організації медичної допомоги за їх профілем аналогічно медичним асоціаціям країн світу.

Для прийняття спільних рішень щодо y системи охорони здоров’я і медичної допомоги, захисту професійних інтересів лікарські асоціації та товариства за спеціальностями разом із загально-лікарською спільнотою - Всеукраїнським Лікарським Товариством - об’єднуються в Національну Лікарську Раду України.

bros_ASU_2019_page-0014.jpg
bottom of page