top of page

Члени Асоціації Стоматологів України

Витяг з статуту про членство в АСУ

 

3. Члени Асоціації, їх права та обов‘язки

 

3.1. В Асоціації є індивідуальне, колективне та почесне членство.

3.2. Індивідуальними членами Асоціації можуть бути лікарі-стоматологи, середній медичний персонал, лікарі суміжних професій та військових формувань, а також спеціалісти інших галузей, чия професійна діяльність пов‘язана з розробкою, виробництвом, реалізацією та впровадженням стоматологічного обладнання та матеріалів, а також освітньою та інформаційною діяльністю в галузі стоматології, що є громадянами України чи іноземними громадянами, які визнають цей Статут і беруть участь у діяльності Асоціації незалежно від віросповідання, політичних поглядів, належності до тієї чи іншої партії, громадської організації.

3.3. Колективними членами Асоціації виступають колективи громадян, які працюють у медичних закладах, на підприємствах, пов‘язаних з розробкою, виробництвом, реалізацією та впровадженням стоматологічного обладнання та матеріалів, а також освітньою та інформаційною діяльністю в галузі стоматології незалежно від форм власності, а також громадські організації, діяльність яких не суперечить цьому Статуту.

3.4. Рішенням З‘їзду за значні досягнення в діяльності, що відповідає статутним цілям і завданням Асоціації, спеціалісту будь-якої професії може бути надане звання „Почесного члена АСУ” і виданий диплом єдиного зразка, затвердженого З‘їздом.

Почесними членами Асоціації можуть бути громадяни України або інших країн, які внесли значний особистий внесок у діяльність і становлення Асоціації, а також по поліпшенню системи охорони здоров‘я населенню України.

3.5. Прийом індивідуальних членів здійснюють осередки Асоціації Автономної Республіки Крим, Київський та Севастопольський міські осередки АСУ, обласні осередки Асоціації (надалі територіальні осередки Асоціації) на підставі письмової заяви індивідуального члена та сплаченого вступного внеску.

3.6. Прийом Колективних членів здійснює правління територіальних осередків Асоціації на підставі рішення зборів колективу підприємств, установ, організацій та сплаченого вступного внеску; колективних членів, що є колективами представництв іноземних компаній – Правління Асоціації.

3.7. Індивідуальні та колективні члени (через своїх представників) мають рівні права та обов‘язки.

3.8. Члени Асоціації мають право:

3.8.1. на захист своїх професійних інтересів;

3.8.2. першочергове отримання інформації через територіальні осередки про діяльність Асоціації;

3.8.3. вносити пропозиції щодо діяльності Асоціації;

3.8.4. брати участь в усіх засіданнях, конференціях, зборах (інших формах колективної діяльності) Асоціації та її територіальних осередків;

3.8.5. обирати і бути обраними до статутних органів Асоціації;

3.8.6. безкоштовно відвідувати виставки, що проводяться за участю Асоціації, а інші заходи – на пільгових умовах;

3.8.7. використовувати символіку та іншу атрибутику Асоціації в комерційній та господарській діяльності тільки за рішенням Координаційної Ради або Правління;

3.8.8. вийти зі складу Асоціації (без повернення сплачених внесків).

3.9. Члени Асоціації зобов‘язані:

3.9.1. здійснювати свою діяльність згідно з вимогами медичної етики, визначенням того, що найвищими цінностями є людина та її здоров‘я, гідність, права та свобода особистості;

3.9.2. дотримуватися статутних вимог;

3.9.3. виконувати рішення з‘їздів і керівних органів Асоціації, якщо вони не суперечать положенням Статуту;

3.9.4. постійно сприяти здійсненню цілей і завдань Асоціації;

3.9.5. своєчасно сплачувати членські внески;

3.9.6. нести моральну відповідальність за невиконання зобов‘язань, передбачених цим Статутом.

3.10. За порушення статутних вимог член Асоціації може бути виключений з неї. Виключення з Асоціації здійснюють органи, яким надане право прийому. Виключені з Асоціації можуть знову вступити до неї на загальних підставах.

3.11. Порушення щодо прийому або виключення можуть бути оскаржені у Координаційній Раді, її рішення є остаточним.

3.12. Почесний член АСУ може втратити своє звання, якщо він припускається дій, що компроментують цілі і завдання Асоціації. Рішення про це виносить Координаційна Рада і затверджує З‘їзд Асоціації.

bottom of page