top of page

Навчальний центр Асоціації стоматологів України імені М.Ф. Данилевського

ПОЛОЖЕННЯ

про навчальний центр Асоціації стоматологів України імені М.Ф. Данилевського

 
 
I. Загальні положення

 

1.1. Навчальний центр Асоціації стоматологів України імені М.Ф.Данилевського (надалі – Навчальний центр) створений Асоціацією стоматологів згідно зі «Статутом Асоціації стоматологів України».

1.2. У своїй діяльності Навчальний центр керується законодавством України, що визначає умови діяльності громадських організації та об’єднань громадян, Наказом МОЗ України від 07.08.2009 року №484 «Про затвердження Змін до Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах», Статутом Асоціації стоматологів України, та цим Положенням.

 

II. Метою діяльності Навчального центру є проведення безперервного навчання та підвищення фахової компетентності спеціалістів стоматологічної галузі та населення України.

 

III. Основні завдання Навчального центру

 

3.1. Планування та проведення комплексу навчальних, інформаційних, просвітницьких заходів, спрямованих на проведення безперервного навчання та підвищення фахової компетентності спеціалістів стоматологічної галузі та населення України.

3.2. Створення Реєстру навчальних та просвітницьких заходів (конференцій, семінарів тощо), що проводяться під егідою Асоціації стоматологів України.

3.3. Координація діяльності профільних фахових організацій, інших організацій та компаній (фірм), що співпрацюють з Асоціацією стоматологів України на договірних засадах з питань проведення комплексу навчальних, інформаційних та просвітницьких заходів.

3.4. Створення інформаційно-довідкової системи для інформування, проведення безперервного навчання та підвищення фахової компетентності спеціалістів стоматологічної галузі та населення України.

3.5. Визначення фахової компетентності та ліцензування освітньої діяльності лекторів, які беруть участь у навчально-просвітницьких заходах, що здійснюються під егідою АСУ.

3.6. Організаційне та методичне забезпечення діяльності Навчального центру.

3.7. Навчальний центр забезпечує громадський контроль за якістю та легітимністю проведення навчальних, інформаційних, просвітницьких заходів, спрямованих на підвищення фахової компетентності спеціалістів стоматологічної галузі та населення України, що здійснюють недержавні організації та окремі особи на території України.

 

IV. Основні функції Навчального центру

 

4. 1. Відповідно до основних завдань Навчальний центр:

4.1.1. Здійснює планування та проведення комплексу навчальних, інформаційних, просвітницьких заходів, спрямованих на проведення безперервного навчання та підвищення фахової компетентності спеціалістів стоматологічної галузі та населення України.

4.1.2. До 15 листопада поточного року створює проект Реєстру навчальних та просвітницьких заходів (конференцій, семінарів тощо), що проводяться під егідою Асоціації стоматологів України та надає його для розгляду та затвердження правлінню Асоціації. Після затвердження Реєстру заходів Асоціації, до 1 грудня поточного року, забезпечує інформування стоматологічної громадськості шляхом розміщення Реєстру заходів Асоціації на сайті Асоціації стоматологів України, засобах масової інформації та передачі юридично завірених копій документу керівникам організацій (фірм тощо), які співпрацюють з Асоціацією стоматологів України на договірних засадах.

4.1.3. Організація та проведення заходів Асоціації стоматологів України відповідно затвердженого Реєстру заходів, спрямованих на запровадження безперервного навчання та підвищення фахової компетентності спеціалістів стоматологічної галузі та населення України.

4.1.4.Ліцензування та контроль громадської освітньої діяльності лекторів, які беруть участь у навчально-просвітницьких заходах, що здійснюються під егідою АСУ.

4.1.5. Інформує Правління та Координаційну раду Асоціації стоматологів України стосовно якості та легітимності проведення навчальних, інформаційних, просвітницьких заходів, що здійснюються під егідою АСУ.

4.1.6.Вивчає і впроваджує в практичну роботу Навчального центру передовий вітчизняний та зарубіжний досвід проведення безперервного навчання та підвищення фахової компетентності спеціалістів стоматологічної галузі та населення України.

4.1.7.Співпрацює з громадськими організаціями, об’єднаннями громадян, фірмами та їх представництвами на території України, які співпрацюють з асоціацією стоматологів України на договірних засадах для реалізації основних функцій Центру.

4.1.8. Здійснює роботу щодо створення і розвитку власної навчально-матеріальної бази, забезпечення кадрами, організаційною технікою та устаткуванням.

 

V. Навчально-матеріальна база Навчального центру

 

5.1.Для проведення своєї діяльності Навчальний центр може використовувати приміщення та обладнання Асоціації стоматологів України або орендувати необхідні приміщення. Рішення про використання, обладнання та оренду приміщень приймає Правління Асоціації стоматологів України.

5.2. Навчально-матеріальна база Навчального центру є власністю Асоціації стоматологів України.

 

VІ.Керівні органи Навчального центру

 

6.1.Навчальний центр очолює директор, якого призначає та звільняє Президент АСУ за узгодження з Правлінням АСУ. Кандидат на посаду директора повинен мати вищу медичну освіту, науковий ступінь доктора медичних наук, вчене звання професора, достатній досвід організаційної роботи в галузі післядипломної освіти. Директор навчального центру входить до складу правління АСУ.

6.2. Директор Навчального центру забезпечує діяльність Навчального центру, виконання його завдань і функцій, представляє Навчальний центр в усіх державних та недержавних установах і громадських організаціях.

6.3. Директор Навчального центру для повноцінного забезпечення діяльності має право підібрати собі замісника та необхідну (2-3 чол.) кількість помічників.

bottom of page