top of page

Сучасна класифікація карієсу зубів у дітей. Пропозиція Української асоціації профілактичної та дитяч

На третьому Національному українському стоматологічному Конгресі ми вважаємо за доцільне звернутись до питання відповідності існуючих на сьогодні в Україні класифікацій основних стоматологічних захворювань у дітей класифікаціям, прийнятим всесвітньою стоматологічною спільнотою. Насамперед це стосується найпоширенішого захворювання порожнини рота – карієсу зубів.

Спираємось на наступні факти:

  1. 1. В сучасній англомовній літературі практично відсутні такі поняття, як «гострий карієс» (acute caries), і вкрай рідко застосовується термін «хронічний карієс» (chronic caries). Швидкоплинний і повільний каріозні процеси називаються відповідно «Advanced carious lesions (Active caries)» і «Arrested caries»; крім того, провідні дослідники в класичних підручниках з карієсології вказують на складнощі в диференціюванні таких станів з точки зору як клінічних, так і патоморфологічних ознак (Roberson Th.M.et al., 2002; O.Fejerskov, E.A.M.Kidd., 2008).

  2. 2. На сьогодні нашими зарубіжними колегами дуже обмежено використовується поняття «глибокий карієс». МКХ-10 виділяє карієс емалі (зокрема – початковий карієс - «white spot»), карієс дентину і карієс цементу. Глибокі каріозні ураження розглядаються як випадки оборотного пульпіту і лікуються методом непрямого покриття пульпи, що є одним з методів ендодонтичного лікування (Ingle J.I., Bakland L.K., 2002; Hargreaves K.M., 2002; Welbury R.R. et al., 2005; Bergenholts G. et al., 2010).

  3. 3. FDI ставить питання стосовно розробки під егідою даної організації єдиної класифікації карієсу, проте в опублікованому докладному огляді існуючих варіантів систематизації даного захворювання (Fisher J. et al., 2012) жодна з них (крім класифікації Блека) не застосовується системно в Україні і навіть не є відомою практичним стоматологам, отже, вітчизняні фахівці навіть не мають можливості долучитися до дискусії в цьому напрямку.

  4. 4. На сьогодні в стоматологічній літературі – як практичного, так і наукового характеру - найбільш визнаною і популярною є система ICDAS (International Caries Detection and Assessment System – Міжнародна система виявлення і оцінки карієсу) і пов’язана з нею класифікація ICCMS (International Caries Classification and Management System – Міжнародна система класифікації і лікування карієсу), спрямовані на клінічне виявлення ранніх стадій каріозного процесу та оцінку його динаміки. Класифікація використовується як для постійних, так і для тимчасових зубів (De Amorim R.G. et al., 2011; Phanthumvanit P., Sitthisettapong T., 2011; Jablonski-Momeni A. et al., 2013; Olak J. еt al, 2013; Almerich-Silla J.M. et al., 2014; Honkala S. et al., 2014) і є прийнятою в англомовних наукових виданнях. Дана система і класифікація вже використовувались у деяких дослідженнях науковців країн пострадянського простору (Пустовойтова Н.Н., 2009; Боровая М.Л. и соавт., 2010; Пастбин М.Ю. и соавт., 2013; Кузьмина Э.М., Урзов С.А., 2014; Родионова А.С., 2014; Волобуев В.В., 2015), в тому числі України (Гринишин О.Б., Безвушко Е .В., 2014).

Спираючись на вищенаведене, пропонуємо:

  • - відмовитись від застосування в медичній і науковій літературі термінів «гострий карієс», «хронічний карієс» на користь загальноприйнятих у світі назв «активний перебіг карієсу» і «призупинений карієс» (або «неактивний перебіг карієсу»)

  • - обмежити вживання такого поняття, як «глибокий карієс», виходячи з розуміння обов’язкового залучення пульпи до патологічного процесу при значному ураженні твердих тканин; розрізняти карієс емалі, дентину і цементу

  • - ввести до користування в практичній стоматології та науковій літературі систему ICDAS II і класифікацію карієсу зубів ICCMS (https://www.icdas.org).

Додаємо критерії, що застосовуються у даній систематизації, а також таблицю приблизної їх відповідності критеріям діючої на сьогодні в Україні класифікації карієсу.

переклад А.С. Родіонової, 2014

З усією детальною інформацією можна ознайомитись на сайті https://www.icdas.org

Відгуки та пропозиції прохання надсилати на адресу nmu.dts@gmail.com

Президенту УАПДС професору Л.О.Хоменко

Останні публікації
Архів
Ми в соцмережах
  • Facebook Basic Square
bottom of page