top of page

Перелік тез для публікації в матеріалах з'їзду АСУ


Шановні колеги!

Пропонуємо Вам перелік тез, поданих для публікації в друкованих матеріалах VII (XIV) З‘їзду АСУ та науково-практичної конференції «Стандарти стоматологічної допомоги – реалії практики та перспективи впровадження». Просимо авторів переглянути наявність Ваших тез у переліку. Про відсутність тез у даному переліку або помилку просимо повідомити на електронну адресу: info@galdent.com.ua

Матеріали VIІ (XIV) З’їзду Асоціації стоматологів України та науково-практичної конференції плануються до публікації в журналі «Новини стоматології» №4, 2016.

О.Н. Міщенко доц., Погорєлов М.В. проф.

Наноструктурована поверхню імплантатів як фактор інтеграції м'яких тканин

Маснік І.С.

Клініко-лабораторне обгрунтування використання озону в ендодонтії

Ищенко П.В., к.м.н., Авдусенко М.В., ас., Богданова Т.Л., к.м.н.

Анализ действия адгезивных средств при полном съёмном протезировании

Братусь-Гриньків Р.Р., ас., Щерба П.В., доц., Кордіяк А.Ю., проф.

Вибір типу штучної оклюзії для покривної конструкції знімного протеза на нижню щелепу

Чикор Т.О., к.мед.н., доцент

Центильні показники у пацієнтів різного віку з дистальним прикусом

Денега І.С., ас., Ріпецька О.Р., к.м.н., доц., Гриновець В.С., к.м.н., доц.

Можливість використання комбінованого ультразвукового опрацювання пародонтальних кишень у хворих на генералізований пародонтит як альтернативи до хірургічного лікування

Галич Л.В., ас., Куроєдова В.Д., проф., Галич Л.Б., доц.

Метод визначення типу росту нижньої щелепи у дітей із зубощелепними аномаліями ІІ1 класом за Енглем

Годована О. І., к.мед.н., доц.

Визначення біосумісності кістковопластичних матеріалів до культивованихexvivoфібробластоподібних клітин у хірургічному лікуванні генералізованого пародонтиту

Ищенко П.В. 1, доц., Борисенко А.В. 2, проф., Вильчик А.А.3, врач-стоматолог

Определение выживаемости ортопедических конструкций с помощьюфлоуметрии

Коленко Ю.Г., доцент

Імунногістохімічні маркери в діагностиці передракових захворювань слизової оболонки порожнини рота

Коваленко В.В., доц., Лищишин М.З.

Особливості організації стоматологічної допомоги в зоні проведення антитерористичної операції на Сході України

Ковтун Т.О., ас.

Причинно-наслідкові механізми розвитку ускладнень після травм тимчасових (ТЗ) та постійних (ПЗ) зубів у дітей

Д.мед.н.,проф. В.Д.Куроєдова., к.мед.н., ас. О.А.Стасюк., к.мед.н., ас. Є.Є.Виженко

Вплив зачатків третіх молярів на розвиток аномалій зубощелепної системи

Лищишин М.З., Пономаренко В.О., Белявцев В.В., Кінчур М.І.

Стоматологічні заходи в комплексі медичної реабілітації учасників бойових дій на Сході України

Мялківський К.О., аспірант

Поширеність і особливості розвиту захворювань маргінального пародонта у осіб молодого віку

Савченко В.В.,канд. мед. наук, Животовський І.В.,ас., Пимоненко І.І., студент

Вплив еластичного матеріалу для виготовлення ротових запобіжників на слизову оболонку порожнини рота

Шафета О.Б., асистент

Використання стандартних анатомічних точок, як методу оцінки деформацій назо-лабіального комплексу у дітей з вродженими вадами верхньої губи

Слобода М.Т., ас., Пупін Т.І., доц.

Фізико-хімічні властивості ротової рідини у осіб молодого віку з деформуючими дорсопатіями

Стадник У.О., доц., Швець І.Є., канд.мед.наук., ас.

Оцінка ефективності лікування генералізованого пародонтиту у осіб з хронічними запальними захворюваннями шлунково-кишкового тракту з використанням мінеральної води «Моршинська»

В. С. Стулікова

Клінічні результати вітальної пульпотомії у тимчасових зубах

Трофименко К.Л. к.мед.н., ас., КуроєдоваВ.Д. д.мед.н., проф., Нелюбіна А.Л.

Логопедичний статус ортодонтичних пацієнтів 6-9 років

Турянська Н.І., клінічний ординатор каф.терапевтичної стоматології

Клініка, діагностика та лікування клиновидних дефектів і ерозії емалі

Удод А. А., проф., Воронина А. С.

Особенности восстановления различных участков поверхности эмали зубов у детей после протравливания

Удод А. А., проф., Яковлева Н. Н., ас., Рубайло В. В., Савинкова О. А., Рубайло Э. Л.

Стоматологическая заболеваемость школьников города Краматорска

ВаськівськаМ.О. аспірант

Ефективність ретротранспозиції при різних методиках велопластики за антропометричними показниками

Воловик І.А., асп.,Борисенко А.В., проф.

Експериментальне обґрунтування використання нового засобу для корекції гіпоксії в комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит

Заболотний Т.Д., професор, Гонта З.М., доцент, Дутко Г.З., здобувач

Діагностична структура захворювань тканин пародонта в дітей хворих на олігофренію

Центіло В. Г., проф., Хрипаченко І. А., проф., Удод О. А., проф.

Забезпечення прохідності дихальних шляхів у онкостоматологічних хворих

Галич Л.В., ас.

Порівняння поширеності дистального прикусу в різних регіонах України

Заболотний Т.Д., проф.., Січкоріз Х.А. ас.

Ефективність застосування електрофорезу імуномодулятору ербісолу у схемі комплексного лікування захворювань пародонта на тлі хронічного гепатиту С

Кадушкевич Б.В., студент(науковий керівник – доц. к.м.н Дидик Н.М.)

Новий спосіб тренування жувальних м'язів в інтерактивному відео середовищі

Погорєлов М.В. проф., Калінкевич О.В., н.с., Міщенко О.М., доц.

Наноструктурований композитний біоінтегруючий матеріал для пластики кісткових дефектів – доклінічні випробування

Сухіна І.С., к.мед.н., Соколова І.І., д.мед.н., проф.

Вплив комплексу превентивних заходів на стан органів порожнини рота у хворих на рак молочної залози при проведенні VI циклу поліхіміотерапії

Останні публікації
Архів
Ми в соцмережах
  • Facebook Basic Square
bottom of page