Перелік тез для публікації в матеріалах з'їзду АСУ


Шановні колеги!

Пропонуємо Вам перелік тез, поданих для публікації в друкованих матеріалах VII (XIV) З‘їзду АСУ та науково-практичної конференції «Стандарти стоматологічної допомоги – реалії практики та перспективи впровадження». Просимо авторів переглянути наявність Ваших тез у переліку. Про відсутність тез у даному переліку або помилку просимо повідомити на електронну адресу: info@galdent.com.ua

Матеріали VIІ (XIV) З’їзду Асоціації стоматологів України та науково-практичної конференції плануються до публікації в журналі «Новини стоматології» №4, 2016.

О.Н. Міщенко доц., Погорєлов М.В. проф.

Наноструктурована поверхню імплантатів як фактор інтеграції м'яких тканин

Маснік І.С.

Клініко-лабораторне обгрунтування використання озону в ендодонтії

Ищенко П.В., к.м.н., Авдусенко М.В., ас., Богданова Т.Л., к.м.н.

Анализ действия адгезивных средств при полном съёмном протезировании

Братусь-Гриньків Р.Р., ас., Щерба П.В., доц., Кордіяк А.Ю., проф.