top of page

Інформація від авторського колективу наукової роботи «Високотехнологічні методи надання спеціалізова

Авторський колектив наукової роботи «Високотехнологічні методи надання спеціалізованої стоматологічної допомоги в мирний та воєнний час», інформує про наступне.


Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України, який висунув роботу, існує з 1928 року і є єдиною науковою установою в галузі стоматології в нашій країні. Інститутом представлено до Комітету з Державних премій в галузі науки і техніки України результати системних багаторічних наукових досліджень вчених-стоматологів (д.м.н. Маланчук В.О., д.м.н. Шнайдер С.А., д.м.н Дєньга О.В., д.м.н. Мазур І.П., д.м.н. Дрогомирецька М.С., д.м.н. Лихота А.М., к.м.н. Рибачук А.В.).

Згідно з Положенням про Державну премію України в галузі науки і техніки, на засіданнях вчених рад організацій, де працюють автори (ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України», Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Української військово-медичної академії), відбулось обговорення кожної з кандидатур щодо їх творчого внеску в роботу. Як і всі роботи, представлені до Комітету, дана робота двічі розглядалась експертними комісіями та спеціалізованою секцією, пройшла процедуру відкритого громадського обговорення, що повністю відповідає порядку, прописаному у Положенні про Комітет, та загальним рішенням Комітету була рекомендована до преміювання.

Вперше за 50 років існування Комітету, Державну премію присуджено в галузі стоматології науковому колективу. Авторами проведено комплексні дослідження епідеміологічних показників здоров’я порожнини рота і стоматологічних хвороб у населення різних регіонів України та створено банк стоматологічної захворюваності на тлі соматичної патології, різних біогеохімічних особливостей та антропогенного навантаження населення країни з метою обґрунтування та впровадження високотехнологічних методів надання спеціалізованої стоматологічної допомоги. В експерименті та клініці розкрито нові механізми патогенезу основних стоматологічних захворювань, розроблено експериментальні моделі патології пародонта. Розроблено ефективні біологічно обґрунтовані методи реконструктивно-відновних операцій на лицевому черепі людини, сучасної дентальної імплантації в Україні, з урахуванням метаболізму та регенераторного потенціалу кісткової тканини. Запропоновано нові матеріали з біологічно-активною дією для хірургічного лікування травматичних переломів і дефектів кісток. Розроблена сучасна схема діагностики зубощелепних аномалій для оптимізації ортодонтичного лікування. Науково обґрунтовано Національну програму профілактики основних стоматологічних хвороб, що покращує здоров’я порожнини рота та організму в цілому, зменшує витрати на систему надання стоматологічної допомоги в Україні та підвищує якість життя людей.

В роботу включено результати науково-прикладних досліджень кафедри щелепно-лицевої хірургії та стоматології Української військово-медичної академії, яка є єдиним в Україні навчальним та науково-методичним центром з військової стоматології. Обґрунтувано удосконалення системи організації надання стоматологічної допомоги військовослужбовцям ЗС України у мирний та воєнний час.

Розроблений новий «Набір стоматологічний польовий», призначення якого – забезпечення надання стоматологічної допомоги в польових умовах, який успішно апробовано при наданні стоматологічної допомоги мобілізованим в навчальних центрах та рекомендований кафедрою для оснащення стоматологічних підрозділів ЗС України.

За результатами науково-практичного аналізу внесено зміни щодо організації Кабінету діагностичного рухомого (типу ПСК). Досвід практичного використання подібного пересувного стоматологічного кабінету (сектор «А»), та використання волонтерськими організаціями подібних ПСК в зоні проведення АТО (ООС) підтверджує високу ефективність та доцільність придбання пересувних стоматологічних комплексів для медичної служби ЗС України.

Розроблено методичні рекомендації «Організація роботи пересувного стоматологічного кабінету», де висвітлені організаційно-штатна структура, порядок роботи та перелік основного інвентарного і витратного майна. Також, науковими та практичними здобутками роботи стало розроблення та створення ефективної моделі стоматологічної допомоги військовослужбовцям ЗС України, яка включає мережу стаціонарних (ВМГ, мед. роти) та мобільних (ПСК) стоматологічних кабінетів.

Основні положення та обґрунтування організації стоматологічної допомоги військовим в умовах воєнного часу були викладені в матеріалах наукових досліджень (дисертаційних роботах) та рекомендацій і знаходяться під грифом «секретно». Висвітлено тільки посилання на відомості, що не несуть державну таємницю.

Отже, без створеної системи надання медичної та високоспеціалізованої стоматологічної допомоги, перехід на міжнародні стандарти підтримання високого рівня здоров’я військовослужбовців ЗС України є неможливим.

Наголошуємо, що згідно Положення, Державна премія присуджується не за ведення практичної медичної діяльності, а за дослідження в галузі науки і техніки. Науковий доробок колективу підтверджено великою кількістю надрукованих наукових робіт – підручників, статей, патентів, тощо, та високим індексом цитування за наукометричними базами даних.

Безперечно, значний вклад в медичну та стоматологічну допомогу учасникам бойових дій на Сході України вносять волонтери і, без сумніву, заслуговують на найвищі звання та нагороди.

На нашу думку, у такий складний для нашої Вітчизни час, основним завданням є об’єднання зусиль усіх колег-стоматологів, незалежно від того, де вони працюють та які посади обіймають, задля того, щоб вітчизняна стоматологія відповідала світовим стандартам надання стоматологічної допомоги. Тож, запрошуємо до подальшої співпраці!

Щиро бажаємо усім міцного здоров'я та невичерпної енергії, добра й благополуччя, мирного неба над головою і нових професійних звершень на благо нашої Держави!


З повагою, автори:


ШНАЙДЕР Станіслав Аркадійович, доктор медичних наук, професор, директор ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України», завідувач кафедри загальної стоматології Одеського національного медичного університету

ДЄНЬГА Оксана Василівна, доктор медичних наук, професор, завідуюча відділом епідеміології та профілактики основних стоматологічних захворювань дитячої стоматології та ортодонтії ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України», завідуюча кафедрою стоматології дитячого віку Одеського національного медичного університету

МАЛАНЧУК Владислав Олександрович, доктор медичних наук, професор, член-кор. НАМН України, завідувач кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця


РИБАЧУК Анна Володимирівна, кандидат медичних наук, доцент кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця


ДРОГОМИРЕЦЬКА Мирослава Стефанівна, доктор медичних наук, професор, завідуюча кафедрою ортодонтії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

МАЗУР Ірина Петрівна, доктор медичних наук, професор кафедри стоматології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

ЛИХОТА Андрій Миколайович, доктор медичних наук, професор, полковник медичної служби, начальник кафедри щелепно-лицевої хірургії та стоматології Української військово-медичної академії.Останні публікації
Архів
Ми в соцмережах
  • Facebook Basic Square
bottom of page