Інформація від авторського колективу наукової роботи «Високотехнологічні методи надання спеціалізова

Авторський колектив наукової роботи «Високотехнологічні методи надання спеціалізованої стоматологічної допомоги в мирний та воєнний час», інформує про наступне.


Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України, який висунув роботу, існує з 1928 року і є єдиною науковою установою в галузі стоматології в нашій країні. Інститутом представлено до Комітету з Державних премій в галузі науки і техніки України результати системних багаторічних наукових досліджень вчених-стоматологів (д.м.н. Маланчук В.О., д.м.н. Шнайдер С.А., д.м.н Дєньга О.В., д.м.н. Мазур І.П., д.м.н. Дрогомирецька М.С., д.м.н. Лихота А.М., к.м.н. Рибачук А.В.).

Згідно з Положенням про Державну премію України в галузі науки і техніки, на засіданнях вчених рад організацій, де працюють автори (ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України», Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Української військово-медичної академії), відбулось обговорення кожної з кандидатур щодо їх творчого внеску в роботу. Як і всі роботи, представлені до Комітету, дана робота двічі розглядалась експертними комісіями та спеціалізованою секцією, пройшла процедуру відкритого громадського обговорення, що повністю відповідає порядку, прописаному у Положенні про Комітет, та загальним рішенням Комітету була рекомендована до преміювання.

Вперше за 50 років існування Комітету, Державну премію присуджено в галузі стоматології науковому колективу. Авторами проведено комплексні дослідження епідеміологічних показників здоров’я порожнини рота і стоматологічних хвороб у населення різних регіонів України та створено банк стоматологічної захворюваності на тлі соматичної патології, різних біогеохімічних особливостей та антропогенного навантаження населення країни з метою обґрунтування та впровадження високотехнологічних методів надання спеціалізованої стоматологічної допомоги. В експерименті та клініці розкрито нові механізми патогенезу основних стоматологічних захворювань, розроблено експериментальні моделі патології пародонта. Розроблено ефективні біологічно обґрунтовані методи реконструктивно-відновних операцій на лицевому черепі людини, сучасної дентальної імплантації в Україні, з урахуванням метаболізму та регенераторного потенціалу кісткової тканини. Запропоновано нові матеріали з біологічно-активною дією для хірургічного лікування травматичних переломів і дефектів кісток. Розроблена сучасна схема діагностики зубощелепних аномалій для оптимізації ортодонтичного лікування. Науково обґрунтовано Національну програму профілактики основних стоматологічних хвороб, що покращує здоров’я порожнини рота та організму в цілому, зменшує витрати на систему надання стоматологічної допомоги в Україні та підвищує якість життя людей.